Γλυπτά

 

Από το μενού πάνω και αριστερά (ΓΛΥΠΤΑ 2014-2015) επιλέγετε τα γλυπτά με χρονολογική σειρά.

Επίσης κάντε κλίκ εδώ για να δείτε τα γλυπτά.

Τα γλυπτά είναι κατασκευασμένα κυρίως από λαμαρίνα και χαλκό.
Κολλημένα με μπρουτζοκόλληση ή ασημοκόλληση ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής.

Κατόπιν επίστρωση από αντιδιαβρωτικό υλικό και  χρώματα λαδιού.