Νίκος Λαγός
Αγίας Κυριακής 17, Πάροδος
Κηφισιά 14561
Νομός Αττικής

Τηλ:  2108088595 ,6977212228
Email: info@nicklagos.gr